אחריות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בתוך 24 שעות או התקשרו:
054-6396651

חדשות ועדכונים

תעודת לאחריות כוללת

 חברת RAYCHEM מעניקה 12 וגם 20 שנות אחריות כוללת (ראה מטה – התניית מתקין) למוצרים המצוינים מטה, כל עת שהותקנו כהלכה על ידי חשמלאי מוסמך בהתאם להוראות ההתקנה כפי שפורסמו ע"י חברת RAYCHEM .

האחריות תהיה תקפה בכפוף למילוי ההוראות וחתימה של החשמלאי המוסמך שביצע את ההתקנה ותשמר על ידי הלקוח (או מי מטעמו), ואליה יצורף העתק החשבונית הרלוונטית, צילומים – ו/או שרטוטים המציגים את המוצר בשלמותו לאחר התקנתו ולפני הנחת הריצוף / החיפוי הרצפתי.

המוצרים:

  • T2Blue                   כבלים ושטיחי חימום,
  • T2QuickNet            כבלים ושטיחי חימום,
  • T2Red                    כבלים ושטיחי חימום,
  • Cerapro                  כבלי חימום
  • R-TC                      בקרי טמפרטורה (תרמוסטט), (5 שנות אחריות)
  • SENZ WIFI            בקר טמפרטורה (טרמוסטט אלחוטי).

 

כתב אחריות זה יהיה תקף למערכות שהותקנו בארצות האיחוד האירופאי (EU), ארצות איגוד הסחר החופשי האירופאי (EFTA) ובחבר המדינות ( CIS) – ישראל כלולה ב-CIS , החל מתאריך סיום התקנת המוצרים.

במידה ונתגלתה תקלה במערכות שהותקנו, במהלך תקופת האחריות, חברת RAYCHEM :
1. תבחן ותנתח את הארוע ,באם אכן היה פגם במוצר, ובכפוף לכך שהתקלה ארעה במהלך שימוש נכון ותקין במוצר, שלא נוצר מסיבות של תאונה, שימוש לא נאות, הזנחה, שינוים במוצר, שינויים בהתקנה, בהפעלה או בתחזוקה:
2. מתחייבת לתקן ו/או להחליף , על חשבונה, את מוצרי החברה. על מנת לפתור את התקלה
3. מתחייבת לשחזר ,על חשבונה , את הרצפה למצבה המקורי, או במידה ואין הדבר מתאפשר – לתקנה בשווה ערך ובאותו הסטנדרט
4. מתחייבת לספק בקרי טמפרטורה חדשים , במקרה של תקלה במערכות אלה.
5. חברת RAYCHEM תקבל גישה לרצפה בשטח של כ- 1מ² (אחד מטר רבוע) לביצוע התיקון.
6. חברת RAYCHEM שומרת לעצמה את הזכות לקבוע פתרונות טכניים מתאימים על מנת לשחזר את תפקודן של מערכות החימום.

אחריות זו אינה תקפה:

1. להתקנות, או שינויים או תיקונים שבוצעו על ידי אדם ללא הסמכה.

2. למוצרים שהיו נתונים לשימוש לא נאות, הזנחה, השחתה, אש, ברקים, נזק ממקור מים, התקנה לא נאותה, בניית רצפה לא נכונה או שימוש בחומרים לא נכונים, או מחדלים מסוג אחר שאינם תואמים את התקנים של RAYCHEM.

3. למוצרים בהם בוצע תיקון או שינוי ללא הרשאה, בין אם במישרין או בעקיפין, על ידי המתקין, משתמש הקצה או צד ג'.

4. RAYCHEM לא תישא באחראית כל שהיא למקרה של אבדן רווח, אבדן עסקאות, אבדן או נזק למוניטין או כל הוצאה או נזקים אחרים אחרים הנובעת מן התקלה, בין אם בנסיבות ישירות, מיוחדות, עונשין, או עקיפות.

בעת תקלה החלה בתקופת האחריות, עליך לצור קשר עם משרדי RAYCHEM באמצעות נציגי החברה בארץ י. א. דר נהול עסקי בע"מ, – 054-6396651 -077-6622662 / daryossi@netvision.net.il, ולהציג את טופס האחריות , העתק של פרוטוקול ההתקנה וחשבונית הקניה.

אין כתב אחריות זה פוגם בזכויות הקבועות בחוקי הצרכנות המקומיים והרלוונטים.

חברת RAYCHEM הנה חברת בת בבעלות מלאה של חברת Thermal Controls NV PENTAIR 30001 Leuven (Belgium), Romeinse straat 14

חשמלאי מוסמך: משמעותו כל אדם המוסמך על פי חוק, ולעיסוק בהתקנה ותחזוקה של מערכות ותשתיות חשמליות.

20 שנות אחריות כוללת (התניית מתקין)

tycotermחברת RAYCHEM מתחייבת לאחריות של 20 שנה (12 + 8 שנות אחריות כוללת) באם ההתקנות בוצעו על ידי מתקין שעבר הסמכה ומוגדר בחברה כ- RAYCHEM Certified Pro Installer.

כל ההתקנות באמצעות חברת י.א. דר ניהול עסקי בע"מ מבוצעות על ידי RAYCHEM Certified Pro Installer ועל כן ניתנת אחריות של 20 שנה לפרוייקטים אלה.

למידע נוסף עבור מסלול ההכשרה שלנו: www.raychemfloorheating.com

 

נוסח תעודת האחריות הקובע הינו הנוסח בשפה האנגלית (מצורף) Warranty registration